Oferta

W ramach swojej działalności oferuję m.in.:

  • Wykonywanie na zlecenie klienta kompletnych projektów różnych maszyn i urządzeń, samodzielnie lub przy pomocy zebranego zespołu specjalistów (zależnie od wielkości i złożoności zadania oraz wymaganego terminu jego zakończenia).
  • Praca w charakterze wynajętego inżyniera wiodącego, dla wzmocnienia własnego zespołu projektowego klienta, na zasadzie kontraktu terminowego (np. na czas realizacji danego projektu). Może ona być wykonywana bezpośrednio w lokalizacji klienta, zdalnie lub obiema metodami łącznie (wg ustaleń stron i posiadanych możliwości technicznych).
  • Praca w charakterze wynajętego kierownika / specjalisty na różnych stanowiskach wg zapotrzebowania klienta, zgodnie z warunkami uzgodnionego kontraktu (określone ramy czasowe, zadaniowe, zakres odpowiedzialności, miejsce świadczenia pracy, itd.).
  • Konsultacje, analizy oraz opinie techniczne na bazie posiadanych kompetencji i doświadczenia.
  • Wszelkie inne działania w ramach posiadanych kwalifikacji, w celu pomocy w rozwiązaniu problemów czy zaspokojeniu specyficznych wymagań klienta końcowego.

Posiadam i wykorzystuję podczas swojej pracy następujące narzędzia do projektowania:

  • Modelowanie w 3D oraz dokumentacja rysunkowa na bazie wykonanych modeli – program Solid Edge w konfiguracji Premium.
  • Rysunki robione wyłącznie w 2D, np. szkice koncepcyjne i projekty założeniowe – program GstarCAD Professional (dokumentacja w standardzie AutoCAD).
  • Obliczenia MES na bazie modeli bryłowych lub powłokowych – moduł Simulation dla Solid Edge (zawiera solwer NX Nastran).
  • Obliczenia MES na bazie modeli belkowych/prętowych – program RM-3D.
  • Obliczenia tradycyjne „na papierze” – program Mathcad Prime Express.

Zapraszam do kontaktu i nawiązania obustronnie korzystnej współpracy.